Ganga Anaesthesia Refresher Course 2020

Virtual Conference

Date : 12th & 13th December 2020

Organized by Department of Anaesthesia Ganga Hospital, Coimbatore - India.

Faculty

 • International Faculty
 • National Faculty
 • Dr Arvind Palanisamy USA

 • Dr Massimiliano Sorbello Italy

 • Dr Ed Mariano Stanford University School of MedicineUSA

 • Prof Vincent Chan University of Toronto Canada

 • Dr Michael Barrington Australia

 • Dr Ashraf Habib USA

 • Dr Chan Yoo Kuen University of Malaya Medical CentreMalaysia

 • Dr Isaac Adembesa Kenya

 • Dr Laura Giron Arango Colombia

 • Dr Senthil Kumaran UK

 • Dr Ervie Calimag Philippine

 • Dr Grace Catlan Philippine

 • Dr Concepicon Cruz Philippine

 • Dr Dahlia Arancel Philippine

 • Dr Susilo Chandra University of Indonesia

  Indonesia
 • Dr Ashokka Balakrishnan National University Hospital

  Singapore
 • Dr Karunakaran Ramasamy Sidara Medical CentreQatar

 • Dr Bo Gottaschu Denmark

 • Prof Patricia Yazbeck Lebanon

 • Ass Prof Freda Richa Lebanon

 • Dr J V Divatia Mumbai

 • Dr Sunil T Pandya Hyderabad

 • Dr Anju Grewal Ludhiana

 • Dr Naman Shastri Ahmedabad
 • Dr Apeksh Patwa Vadodara

 • Dr S Ramesh Chennai

 • Dr Suvarna Calicut
 • Dr Amit Shah Vadodara

 • Dr Tushar Choksi Vadodara

 • Dr Hemant Shinde Mumbai

 • Dr Swagata Tripathy Bhuvaneshwar
 • Dr Vijay Shetty Mumbai
 • Dr Shishir Chandrashekhar Bangalore

 • Dr Saikat Sengupta Kolkata
 • Dr Gayatri Bangalore

 • Dr Murali Thondebhavi Bangalore
 • Dr Raj Sahajanandan Vellore
 • Prof Sunanda Gupta Udaipur
 • Dr Subramanyam Mahankali Bengaluru
 • Dr Amjad Maniar Bengaluru

 • Dr Vandana Mangal Jaipur

 • Dr Archana Areti Puducherry

 • Dr Balabhaskar Bellari
 • Prof Ravishankar Pondycherry
 • Dr Amit Dikshit Pune

 • Dr Himjyoti Das Shillong
 • Dr Surajitgiri Assam
 • Dr Ritesh Roy Bhuvaneshwar

 • Dr Nilesh Naphade Ratnagiri
 • Dr Ranjith Karthikeyan Chennai

 • Dr Suresh Rao Chennai
 • Dr Kajal Jain Chandigarh
 • Dr Hitendra Mahajan Nashik
 • Dr M N Chidananda
  Swamy Bangalore

 • Dr Bhagyashree Arbhi Pune

 • Dr Joyshankar J Jana Pune

 • Dr Kapil Gupta New Delhi