Faculty

Home | Faculty

International Faculty

Dr. Palvannan Sivalingam
Brisbane

Dr. Xavier Capdevila
France

Prof. Dan Benhamou
France

Dr. Joselo Macachor
Singapore

Dr. Senthil Kumaran
UK

Dr. Karunakaran Ramaswamy
UK

Dr. Kuruchi Marudhachalam
Australia

Dr. S Kannan
UK

Dr. Lutful Aziz
Bangladesh
Workshop Directors

Dr. Balavenkat
Coimbatore
Workshop Director - Peripheral Nerve Block Workshop
(USG + PNS)

Dr. J. V. Divatia
Mumbai
Workshop Director - Airway Workshop

Dr. Senthil Kumaran
UK
Workshop Director - Simulation Workshop

Dr. Apeksh Patwa
Gujarat
Workshop Director - Low Flow Anaesthesia & Anaesthesia Workstation

National Faculty and Expert Observers

Dr J V Divatia
Mumbai

Dr Sunanda Gupta
Udaipur

Dr Ramesh
Chennai

Dr Jayshree Sood
New Delhi

Dr Balakrishnan K
Chennai

Dr Harsoor
Bangalore

Dr Mahesh Vakamudi
Chennai

Dr Mualidhar Kanchi
Bangalore

Dr Satish Kulkarni
Mumbai

Dr Apeksh Patwa
Baroda

Dr Amit Shah
Vadodara

Dr Murali Chakravarthy
Bangalore

Dr Hemant Shinde
Mumbai

Dr Sunil Pandya
Hydrebad

Dr Rebecca Jacob
Bangalore

Dr Tanmoy Das
Kolkatta

Dr Murali Thindebhavi
Bangalore

Dr Aruna Parameswari
Chennai

Dr Sandeep Diwan
Pune

Dr Ranjith Karthikeyan
Chennai

Dr Amit Dixit
Pune

Dr Bhimeshwar
Hydrebad

Dr SSC Chakara Rao
Kakinada

Dr Kameshwara Rao
Prseident, ISA

Dr Venkatagiri
Secretary, ISA

Dr Aruna Ramesh
Bangalore

Dr Siva Shanmugam
Pondycherry

Dr Nalini Kotekar
Mysore

Dr Swagata Tripathy
Buvaneshwar

Dr Bala Bhaskar
Belgaum

Dr Anju Grewal
Ludhiana

Dr Vijay Shetty
Mumbai

Dr Rajani Sundar
Coimbatore

Dr Subbiah Chelliah
Coimbatore

Dr Gunasekaran
Chennai

Dr Vrushali Ponde
Mumbai

Dr Jagruti S Desai
Navsari

Dr Jitu Bapat
Mumbai

Dr Vijayanad Palaniswamy
Coimbatore

Dr Naman Shastri
Ahemdabad

Dr Lakshmi Vas
Mumbai

Dr Silamban
Chennai

Dr Pankaj Kundra
Pondicherry

Dr Sandeep Mutha
Pune

Dr Sailesh Mulgaonkar
Mumbai

Dr Ashit Mehta
Sholapur

Dr Tushar Choksi
Baroda

Dr Kajal Jain
Chandigarh

Dr Indu Sen
Chandigarh

Dr Sajeesh
Trivandrum

Dr Venkateswaran
Coimbatore

Dr C Sekar C
Coimbatore

Dr Balavenkat
Coimbatore

Dr Kumaraswamy
Bangalore

Dr Nandini Dave
Mumbai

Dr Hitendra Mahajan
Nashik

Dr Boopathy
Coimbatore

Dr Rasesh Diwan
Ahmedabad