ORGANIZING COMMITTEE

Home | Organizing Committee

Patrons


Dr. J. G. Shanmuganathan

Dr. S. Raja Sabapathy

Dr. S. Rajasekaran

Conference Chairman

Head, Department of Anaesthesia


Dr. Balavenkat

Dr. C. Sekar

Organizing Committee


Dr. Maheswari S

Dr. Manikandan R

Dr. Vivek Anand N

Dr. Gurumurthy P

Dr. Karthik B Sonawane

Dr. G. Venkateswaran

Dr. Boopathy

Dr. Arun Prakash

Dr. Vipin Kumar Goel

Dr. Satheesh Kumar V

Dr. Sivasubramani

Secretaries


Mr. Mohanakrishnan V

Mr. Prabhu G